Explora: voor en door de zorg ontwikkeld

Release #1 Explora | Explora-Zorg.nl

Release #1 Explora

feb 21, 2016

Beste gebruiker,

Zoals gepland is er groot onderhoud uitgevoerd in het weekend van 19 februari waarbij we Explora hebben bijgewerkt naar een nieuwe versie. Deze pagina geeft u meer informatie over deze update en de wijzigingen voor u als gebruiker.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Issues rondom Internet Explorer 11 zijn verholpen;

In de meest recente versie van Internet Explorer, versie 11, werkte de HTML-editor niet naar behoren. Het gaat hierbij om de editor die onder andere gebruikt wordt voor het opstellen van e-mailteksten en de teksten van de vragen. In Internet Explorer 11 versprong de cursor binnen het tekstveld Door het vervangen van de HTML-editor zijn deze issues rondom Internet Explorer 11 verholpen.

  • Issues rondom Flash Player zijn verholpen;

Een deel van de gebruikers geeft aan dat zij op hun eigen werkplek niet de beschikking hebben over Flash Player, dan wel de juiste versie hiervan. Flash Player werd gebruikt voor de weergave van de grafieken in Explora. Er is een oplossing gekomen die niet afhankelijk is van Flash Player.

  • Printen/exporteren van de vragenlijst in de originele opmaak.

De printfunctie voldeed niet aan de eisen van de gebruikers van Explora. Deze wilden graag dat de enquête dusdanig wordt afgedrukt, dat deze aan de respondenten kan worden uitgedeeld. Dit betekent dat bijvoorbeeld de weergave van routingregels eenvoudiger is geworden en er mogelijkheden zijn komen voor het meenemen van opmaak van de vragen. Door het invoeren van een nieuw enquête type genaamd ‘Schriftelijk’ is het mogelijk om enquêtes te maken die inclusief opmaak kunnen worden geprint.

Bij vragen/opmerkingen aan de hand van dit bericht: neem gerust telefonisch of per email contact met ons op.
We staan voor u klaar.

Actueel

Wilt u ook graag snel overzicht over al uw lopende onderzoeken? En direct inzicht in de meest actuele stand van zaken? Of collega’s makkelijk toegang verschaffen tot onderzoeken?

Geen punt, mogelijkheden te over in de nieuw ontworpen Explora-website. Op dit moment wordt hier nog hard aangewerkt. Deze zomer wordt het uitgerold, zodat het in september/oktober op en top operationeel is.

Een veel completer en veel inzichtelijker beeld, hoe complex ook de materie. Dat is heel in het kort de essentie van onze nieuw ontwikkelde dashboardmodule. Waarmee u zich nog makkelijker, maar vooral nog beter inzicht verschaft in alle mogelijke voor u essentiële managementinformatie.

Maakt u zich geen zorgen, ook onder de AVG mag u gewoon onderzoeken blijven uitvoeren. Of laten uitvoeren. Onder welke doelgroep dan ook. Tegelijk begrijpt u dat er door de nieuwe privacywetgeving het een en ander verandert in hoe u omspringt met persoonsgegevens.

Over de AVG… Wij hebben daar eind vorig jaar al op voorgesorteerd. Want sinds nu al weer bijna een half jaar zijn wij - niet onbelangrijk waar het gaat om informatiebeveiliging - ISO 27001 én NEN71510 geaccrediteerd.